markgeeftles.nl

De belangrijkste component van mijn lesgeven is: leren om te leren/Coaching. Ik probeer het voor leerlingen aantrekkelijk te maken om te luisteren naar uitleg om de stof zo goed mogelijk te snappen.